Profil společnosti

Společnost Klesser Company s.r.o. byla založena v roce 2005, jako firma podnikající v oblasti domovních a průmyslových elektroinstalací a také informačních a komunikačních technologií. Později postupně rozšířila svou působnost i na instalaci kabelových rozvodů VN, rozvoden NN, silnoproudých rozvodů pro technologické zařízení, rekonstrukcí energetických sítí, veřejného osvětlení a výrobních hal. S přibývajícím rozsahem zakázek naše společnost rozšířila svou nabídku v oblasti stavebních prací i staveb na klíč a to především průmyslových objektů, občanských a administrativních budov, revitalizací bytů, rodinných domů, včetně zateplování obytných objektů. Naše nabídka dnes pokrývá i širokou škálu zemních prací, stavby inženýrských sítí, výstavby silničních komunikací, parkovacích ploch včetně následných terénních úprav.


Společnost Klesser Company s.r.o. je dnes spolehlivým partnerem investorů v oblasti stavebnictví a průmyslu s cílem maximálního pokrytí požadavků zákazníka. Cílem firmy je vytvoření trvalého vztahu se zákazníkem, který je založen na seriózní spolupráci a individuálním přístupu k řešení jeho požadavků. Nedílnou součástí náplně podnikání firmy je i obchodní činnost na úseku specializovaných elektrotechnických komodit, kde jsme získali obchodní zastoupení některých zahraničních výrobců v oblasti speciální osvětlovací techniky a systémů pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Při svých podnikatelských aktivitách máme na zřeteli nejen kvalitu prováděného díla, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí. Vycházíme nejen z legislativních požadavků, ale zohledňujeme také vlastní znalosti a zkušenosti. Zaváděním nových technologií zvyšujeme produktivitu práce, tím zkracujeme čas výstavby a zároveň snižujeme celkovou cenu stavby. Vlivy naší činnosti na životní prostředí analyzujeme a přijímáme opatření ke zmírňování jejich negativních dopadů.

Úvodní stránka
banner